Na Chodovci 54, Praha 4

tel: 272 011 880

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnachodovci.cz

datová schránka 6zzz9py

IČO 6138 4704

Náhodný obrázek

Škola v projektech

 235px-Charles-University-symbol-2

 Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy


 

No Flash

EKOLAMP – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Co nabízíme

-  Rodiče vítáni - rodiče se kdykoli bez problémů mohou informovat na dítě, přijít do školy, překročit práh třídy, zúčastnit se výuky, podílet se na tvorbě školního prostředí

-  dětem se věnujeme individuálně, umožňujeme pracovat vlastním tempem, pro nadané žáky připravujeme doplňující aktivity, v kroužku náprav poruch učení se dětem věnuje speciální pedagog, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují 4 asistenti pedagoga.

-  hodnotíme děti podle jejich výkonů a pokroků, nejen pouze ve srovnání s ostatními, po domluvě s rodiči nabízíme slovní hodnocení

-  snažíme se, aby děti v naší škole měly pocit bezpečí, jistoty, úspěšnosti, aby měly radost ze své práce

-  učíme děti, aby samy poznaly své přednosti, nedostatky, aby dokázaly odhadnout své síly a schopnosti, uměly se vypořádat s problémy

výuka jazyků - výuka anglického jazyka od 1. ročníku, druhý jazyk od 7. ročníku (německý, ruský), volitelný předmět Konverzace v Aj, využíváme při výuce rodilé mluvčí, návštěvy divadelních představení v Aj, pořádáme zájezdy do Anglie, Francie,

výuka informatiky – od 4. ročníku, všechny počítače ve škole připojeny k internetu, informačních technologií využíváme v běžné výuce, na 1. stupni jsou ve většině tříd interaktivní tabule

výuka přírodovědných předmětů – zapojujeme se do řady ekologických aktivit, třídíme odpad, využíváme terénní výuku

environmentálně-estetická výchova – snažíme se o výchovu člověka, který bude využívat všechny vymoženosti civilizace a současně bude respektovat nutnost opatření vedoucích k zachování zdravého a kvalitního životního prostředí - ne proto, že je k nim nucen, ale proto, že je přesvědčen o jejich účelnosti. Prostupuje všemi předměty, na základě výsledků získala škola titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

volitelné předměty – konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry, keramika, informatika, ekologický seminář, ruský jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova, zdravá strava

metody výuky – využíváme metody programů Začít spolu, Tvořivá škola, kooperativního vyučování, kritického myšlení, děti pracují na nejrůznějších projektech v rámci předmětů, ročníků i celé školy, pravidelně využíváme testy Scio.

 

Předností školy je umístění v pěkném, bezpečném prostředí, je obklopena zelení a stranou hlavních komunikací, přitom velmi dobře dostupná.

Škola leží na okraji sídliště Spořilov. V těsném sousedství školy se nachází rekreačně sportovní areál Hamr, park Třešňovka a sportovní hřiště vybavené na netradiční sportovní discipliny (scateboard, cyklokros). Tyto lokality škola využívá při výuce, zejména při Tv, Vv, Pč, Př.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Kapacita školní družiny je 240 žáků. Otevřeno je 8 oddělení školní družiny.

Ve školní jídelně se vaří cca 500 obědů denně, nabízí se výběr ze dvou jídel.

 Velikost školy

Jsme školou úplnou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává přibližně 550  žáků, průměrná naplněnost tříd je 26 žáků.

 

Vybavení školy

V budově školy jsou kromě kmenových tříd, odborné pracovny (Vv + Hv, Fy, chemická laboratoř, učebna s  interaktivní tabulí, posluchárna, učebna informatiky, jazyková učebna. Dále je ve škole k dispozici keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, školní kuchyňka vybavená čtyřmi moderními pracovními centry, školní knihovna, kterou neustále doplňujeme, učebna pěstitelských prací, 2 vyhřívané skleníky na školním dvoře, venkovní učebna.

K pohybovým aktivitám mají žáci k dispozici 2 velmi dobře vybavené tělocvičny, v areálu školy je hřiště s umělým povrchem (2 volejbalové kurty, basketbalové koše), dřevěné herní prvky pro menší děti. U tělocvičen je hygienické zázemí (wc, sprchy, šatny). Školní hřiště mohou žáci školy využívat i po vyučování, tělocvičnu využívají žáci školy po vyučování po dohodě s vedením školy, dále ji využívají sportovní kroužky školy a různé sportovní oddíly. Pro zaměstnance školy je připravena (a stále se doplňuje) posilovna.

V době přestávek mohou žáci, kromě volného pohybu po chodbách využívat tzv. klidové koutky ve druhém patře a v přízemí, šk. knihovnu, ve 2. patře a v přízemí je k dispozici stolní fotbal. V případě pěkného počasí mohou žáci trávit velké přestávky na školním hřišti. Žáci mají k dispozici 2 nápojové automaty, škola je zapojena do pragramu Ovoce a zelenina do škol a Dotované mléčné výrobky.

Materiální vybavení školy je na velmi vysoké úrovni, neustále se vylepšuje počítačová síť (všechny školní počítače jsou napojeny na internet, školní síť WIFI), stále se doplňují a obměňují pomůcky v kabinetech, rozšiřuje se školní knihovna. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Ve všech třídách 1. stupně a v odborných pracovnách mají žáci k dispozici interaktivní tabule. Každý žák školy má k dispozici vlastní uzamykatelnou skříňku na uložení oblečení i školních potřeb. 

Všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, PC je rovněž ve sborovně a ve školní knihovně. Mají volný přístup na internet, mohou používat tiskárnu, kopírku, scanner. Tradiční školní zvonek je nahrazen melodickými znělkami.

Některé prostory školy jsou monitorovány kamerovým systémem, celá škola je elektronicky zabezpečena.

Škola je vytápěna dálkovým topením. Na radiátorech jsou instalovány termoregulační ventily. V umývárnách jsou pákové baterie, v umývárně školní jídelny jsou baterie bezdotykové. Žáci mají na WC k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky.

Škola má nově upravené prostory v suterénu. Jsou zde skladové prostory, prostor na tříděný odpad, žáci mají možnost uschovat si zde kola a koloběžky.

Na výzdobě školy se podílejí žáci se svými učiteli.

 

Historie školy

ZŠ zahájila provoz 1.9.1965, slavnostní otevření se konalo 8.11.1965 se 761 žáky. V letech 1968-1974 "praskala ve švech", když se v ní vzdělávalo až 982 žáků. V dalším období však žáků v této lokalitě ubývalo.

1. 7. 2000 byla se ZŠ Na Chodovci sloučena ZŠ Choceradská 2600 a nastalo období postupné integrace. Ve školním roce 2000/2001 se žáci 6.- 9. tříd se svými učiteli přesunuli do budovy Na Chodovci, třídy 1. - 5. ročníku dále pracovaly v objektu Choceradská. Od 1. 9. 2003 se již všichni žáci školy vyučují v prostorách Na Chodovci 54.

Od roku 1995 je ZŠ Na Chodovci v právní subjektivitě.

V roce 1996 začala postupná rekonstrukce celého objektu. Nejdříve se zmodernizovalo sociální zařízení, potom se postupně provedly další opravy. Budova dostala novou fasádu, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, na školním dvoře byla osazena nová dlažba, nový povrch dostalo školní hřištěZa podpory EU a MHMP byla provedena modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře. Učebna informatiky, je průběžně modernizována. Úpravami prošla i školní kuchyně - rekonstrukce vzduchotechniky, byly vyměněny stoly ve školní jídelně, obnova technického zázemí kuchyně. Koncem listopadu roku 2015 škola oslavila jubilejní 50. výročí svého otevření. Zřizovatel MČ Praha 4 provedl zateplení budovy školy, rekontrukci a rozšíření venkovního tělovýchovného areálu.

 

 

 

Škola v projektech

 eu logo2

 


 

Rodice vitani logo

 

 


  AASKOL-logo


  recyklohrani


 dis bg


 proskolylogo


 Obedy pro deti BANNER-180x238

 

Kdo je online

Právě přítomno: 159 hostů a žádný člen