Na Chodovci 54, Praha 4

tel: 272 011 880

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnachodovci.cz

datová schránka 6zzz9py

IČO 6138 4704

Náhodný obrázek

Škola v projektech

 235px-Charles-University-symbol-2

 Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy


 

No Flash

EKOLAMP – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

MAP IV -plakát

Zachraň jídlo - více

Mléko do škol a ovoce a zelenina do škol - projekt EU - Naše škola se účastní školních projektů Evropské unie s finanční podporou EU “Mléko do škol” a “Ovoce a zelenina do škol”.  Uvedené projekty zaštituje Státní zemědělský a investiční fond (SZIF): více

4 sportuje - sportujeme s trenéry

Žijeme na čtyřce společně 2021/2022 - projekt zaměřený na na integraci cizinců pobývajících legálně na území Prahy 4. Cílem projektu je podpořit bezproblémové začlenění cizinců do společnosti. (více)

Šablony JAK: plakát

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - msmt

Život dětem - pravidelná účast na charitativních projektech - informace zde

KEV Klub ekologické výchovy (osvědčení), odkaz 

M.R.K.E.V. - metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (osvědčení). odkaz

Recyklohraní - osvědčení 2022

Rodiče vítáni - certifikátkritéria

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - V rámci Národního plánu podpory návratu do škol pokračují naši pedagogové ve školním roce 2022/2023 v doučování žáků v jednotlivých třídách. Jedná se o individuální i skupinové doučování z hlavních předmětů. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.Toto doučování je vedeno primárně prezenční formou, je pro žáky zdarma. Financováno je Evropskou unií - NextGeneration EU.

Mléko do škol a ovoce a zelenina do škol - projekt EU - Naše škola se účastní školních projektů Evropské unie s finanční podporou EU “Mléko do škol” a “Ovoce a zelenina do škol”.  Uvedené projekty zaštituje Státní zemědělský a investiční fond (SZIF): více

4 sportuje - sportujeme s trenéry

Žijeme na čtyřce společně 2021/2022 - projekt zaměřený na na integraci cizinců pobývajících legálně na území Prahy 4. Cílem projektu je podpořit bezproblémové začlenění cizinců do společnosti. (více)

Šablony III: vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole, školní psycholog

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - msmt

Snižování školní neúspěšnosti žáků - výzkumný projekt PedF UK a Jihočeské univerzity - více

KEV Klub ekologické výchovy (osvědčení), odkaz 

M.R.K.E.V. - metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (osvědčení). odkaz

Recyklohraní - certifikát, osvědčení 2022

Rodiče vítáni - certifikátkritéria

 

V rámci aktivit projektu MAM (zavádění moderních aktivizačních metod do výuky) žáci 6. a 7. ročníku absolvovali programy NZM „Od oštěpu k civilizaci“ (příběh lidské civilizace od prvního zasazeného zrníčka po nejmodernější technologie), ve kterémbyly děti seznámeny s vývojem budování lidských sídlišť a zemědělství od počátku dějin lidstva až do současnosti a „Bude co pít“, který dětem ukázal význam vody a její úlohu v lidském životě.

Programy byly velmi hezky připraveny, probíhaly zajímavou formou, děti získávaly poznatky prostřednictvím různých aktivit a úkolů.

Děkujeme lektorům NZM za příjemně strávené dopoledne. (foto)

eu logo

Název projektu: Škola základ života

 Operační program

Výzkum, vývoj a  vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005247

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.2 – Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

II/2.1a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost

II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost

II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9a – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.9b – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost

II/2.9e – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Inkluze

II/3.1 - Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 019 261,00

Dotace EU

509 630,50

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

509 630,50

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

09/2017 – 08/2019

Škola v projektech

 eu logo2

 


 

Rodice vitani logo

 

 


  AASKOL-logo


  recyklohrani


 dis bg


 proskolylogo


 Obedy pro deti BANNER-180x238

 

Kdo je online

Právě přítomno: 85 hostů a žádný člen